LET OP: MAANDAG 29 JULI 2024 ZIJN WIJ GESLOTEN I.V.M INKOOP!

Algemene Spelvoorwaarden (Member) Winacties Dresses Boutique

Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle acties welke Dresses Boutique in het leven roept. Verder zijn deze algemene spelvoorwaarden opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Door deelname aan een betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

Deelname actie(s)

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Dresses Boutique social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon/per eventuele aankoop.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 jaar of ouder. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie.
 3. Medewerkers van Dresses Boutique en familieleden van medewerkers zijn te allen tijde uitgesloten van deelname.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. Dresses Boutique behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen zonder opgaaf van reden. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.
 6. Voor sommige acties is deelname alleen mogelijk voor ingeschreven members die een aankoop gedaan hebben. Zij vullen (online) een formulier in om kans te maken op een van de prijzen. Per aankoopbon kan één keer meegedaan worden. Bij het retourneren van de aankoop vervalt het recht op de prijs.
 7. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens

 1. Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer Dresses Boutique toestemming dat zijn/haar persoonsgegevens bekend worden.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 3. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Dresses Boutique nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 4. Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer Dresses Boutique toestemming om zijn/haar eigen klantprofiel te verrijken met de persoonsgegevens die doorgegeven zijn middels het deelnameformulier.
 5. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op willekeurig en onpartijdige wijze. 
 2. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 3. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via telefoon, DM, WhatsApp, email of worden via social media en op de website bekend gemaakt. De winnaar heeft 2 weken de tijd om de prijs te innen, daarna vervalt de prijs en wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Dresses Boutique is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 
 6. Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag.
 7. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Aansprakelijkheid & overige voorwaarden

 1. (Win)acties op de Dresses Boutique Facebook pagina (dressesboutiquecom) zijn op geen enkele wijze gesponsord of verbonden aan Facebook en Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) dergelijke acties. Ditzelfde geldt ook voor onze andere social media kanalen, te weten, Instagram @dressesbtq, Twitter @dressesbtq, Pinterest @dressesbtq en TikTok @dressesboutique.
 2. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Dresses Boutique worden aangepast. Het advies is om de voorwaarden regelmatig te bekijken. 
 3. Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 4. Dresses Boutique is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
 5. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Dresses Boutique.
 6. Dresses Boutique zal zorg dragen voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke spelvoorwaarden anders is vermeld.
 7. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 8. Bij vragen neem contact op via contact@dressesboutique.nl of ga naar onze contact pagina.

Versie 06-11-2020

© 2024 Dresses Boutique,

  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa

  Login

  Wachtwoord vergeten?

  Heb je nog geen account?
  Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.